NORDIWA 2023

Mistra InfraMaint deltar i nordens största vattenevent 5-7 September i Göteborg.

Vatten2023

Svenska mässan Mässans gata, Göteborg, Sverige

Vattenindustrin tillsammans med Svenska Mässan introducerar Vatten2023: Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp och en viktig arena för att gemensamt kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar. Mistra InfraMaint är på plats och medverkar i Vattenvekstan, där besökaren får pröva och diskutera vad som krävs för att nå en hållbar utveckling och ett resilient […]

Avslutningskonferens och kick-off

Mistra InfraMaint håller kombinerad avslutningskonferens för fas 1 och Kick-off för fas 2.På Skogshem & Wijk på Lidingö i Stockholm ses berörda parter för att ta del av resultaten från fas 1 samt blicka framåt mot fas 2. Men information och detaljerad agenda kommer.