Styrelsen Mistra InfraMaint

Kristina Gabrielii, Åsa Romson, Thomas Bergholm, Charlotte Brogren, Martine Christensen Odenhall och Marielle Svan.

I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanar styrelsen för Mistra InfraMaint kommunerna att ta sitt ansvar för infrastrukturen.

”Att förvalta infrastrukturen på ett effektivt och hållbart sätt kräver både kompetens och ekonomiska medel. Den resurs- och kompetensbrist som många, framför allt mindre, kommuner lever med gör att man inte ens vet hur stora behoven är. Det saknas analyser, förnyelseplaner och ekonomisk framförhållning för investeringar, men det saknas också anpassade metoder.” skriver styrelsen.

Läs hela debattartikeln här: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-hand-om-er-infrastruktur-kommuner-30537 

Share This