Hoppa till innehåll

Doktorander och postdoc

Roya Meydanı

Doktorand projekt 1.1
Roya finns på Kungliga Tekniska Högskolan där hon forskar knuten till Stockhom Vatten och Avfall.
1.1a Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare LinkedIn

Nasik Najar

Doktorand projekt 2.7
Tf. universitetslektor i anläggningsteknik vid Jönköping University.
2.7 Användning av hållbarhetsindex för utvärdering av kommuners VA-underhåll LinkedIn

Martin Bjarke

Doktorand projekt 1.6a
Martin Bjarke är industridoktorand hos VA-SYD där han forskar i samarbete med Lunds Tekniska högskola.
1.6a Tillgångsförvaltning av ledningsnät LinkedIn

Anna Ohlin Saletti

Doktorand projekt 1.6b
Anna är anställd på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad och är industridoktorand knuten till Chalmers.
1.6b Beslutsstöd tillskottsvatten – från gömda avloppsnät till full åtkomlighet ​för smarta beslut LinkedIn

Amjad Afridi

Doktorand projekt 1.8
Amjad har jobbat som gatuingenjör i Skellefteå kommun och är nu doktorand hos samma arbetsgivare.
1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiv data LinkedIn

Viktor Bergion

Postdok, projekt 1.7
Viktor Bergion är postdok vid Chalmers och forskar om beslutsstöd för VA-nätverk samarbete med Skellefteå kommun.
1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-nätverk LinkedIn

Martin Larsson

Doktorand projekt 1.9
Martin forskar knuten till Kungliga Tekniska Högskolan och Cykelcentrum vid VTI i Linköping.
1.9 Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor LinkedIn

Amelie Bennich

Doktorand projekt 2.1
Amelie finns på Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, och avdelningen för industriell ekonomi.
2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur LinkedIn

Sara Roth

Doktorand, projekt 1.A
Sara Roth är industridoktorand tillsammans med Sweden Water Research och NSVA via Lunds universitet.
1A Klimatanpassning av urbana dagvattensystem LinkedIn

José Mairton Barros da Silva Jr

Postdok projekt 1.13
Mairton tog doktorsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan 2019 och har varit postdokforskare i projekt 1.13.
1.13 Metoder att identifiera läckage i dricksvattennät med hjälp av AI och IoT

Carolina Liljenström

Doktorand projekt 1.11
Carolina finns på Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, där hon doktorerade våren 2021.
1.11 Livscykelbedömning vid planering av transportsystem LinkedIn