Nyheter

Studie från Mistra InfraMaint blir till bok

Studie från Mistra InfraMaint blir till bok

Hur ser den kommunala infrastrukturens historia ut i Sverige? Det undersökte ett av våra projekt, i en historisk studie av hur våra kommuners gatunät och VA-system växt fram och förvaltats. Nu släpps studien i bokform. För att kunna bygga starka infrastruktursystem i...

läs mer
NIS2 och CER – två nya direktiv

NIS2 och CER – två nya direktiv

Säkerhet i nätverk och informationssystem, respektive säkerheten och resiliensen i verksamheterna som sådana, är högaktuella frågor som behandlas i två nyligen publicerade direktiv. Båda innebär nya skyldigheter att arbeta med skyddsåtgärder, bland annat för våra...

läs mer
Vattentjänstplan vs VA-plan

Vattentjänstplan vs VA-plan

Vattentjänstplan är något som alla kommuner behöver ta fram i närtid. Här gör vi en kort summering och liten jämförelse med VA-planer. Mer information hittar du i Svenskt Vattens meddelande M152. https://youtu.be/FIY7xCgfV5E

läs mer
Digitalisering av den svenska VA-branschen

Digitalisering av den svenska VA-branschen

I detta mikrolärandee presenterar Magnus Arnell, biträdande programchef för Mistra InfraMaint, en roadmap för digitalisering av VA-branschen. Arbetet föreslås genomföras i fyra steg. https://youtu.be/lX7b32-pZQE    

läs mer
Ny artikel om förvaltning av gatunätet

Ny artikel om förvaltning av gatunätet

Vad ligger oftast bakom nedbrytning av gatunätet, och hur tacklar sveriges kommuner problemet? Det är temat för en nyligen publicerad artikel, med Mistra InfraMaints doktorand Amjad Afridi som en av författarna.  Artikeln beskriver vilka processer som ligger bakom...

läs mer
Snart dags för fas två – detta ska vi göra!

Snart dags för fas två – detta ska vi göra!

Till hösten går Mistra InfraMaint in i fas två, och tar nästa steg i att bygga upp det viktiga forskningsområde som krävs för att vi även i framtiden ska ha en fungerande infrastruktur – och ett fungerande samhälle. De kommande fem åren kommer ha en en del nytt i...

läs mer
Det bästa mikrolärandet utsett!

Det bästa mikrolärandet utsett!

I början av året startade vi en omröstning – vilket var 2022 års bästa mikrolärande? Nu har röstningen avslutats och en vinnare kan presenteras: Principer för en hållbar nivå av tillskottsvatten, med vår industridoktorand Anna Ohlin Saletti som arbetar på Göteborgs...

läs mer
Vad kostar tillskottsvatten samhället? Ny artikel ute nu

Vad kostar tillskottsvatten samhället? Ny artikel ute nu

Tillskottsvatten, det vill säga allt vatten i avloppsledningar som inte är spillvatten, är ett stort problem som på många sätt innebär kostnader för samhället. En ny artikel publicerad i Water Research presenterar en metod för att beräkna just dessa kostnader.  I dag...

läs mer
Grönt ljus för fas två av Mistra InfraMaint

Grönt ljus för fas två av Mistra InfraMaint

I dag meddelar Mistras styrelse att vårt forskningsprogram får fortsatt finansiering för fas två – 54 MSEK över en kommande femårsperiod. Det möjliggör ännu mer långsiktig forskning och fler tillämpade resultat ute i kommunerna. I slutet av förra året lämnade Mistra...

läs mer
Ny artikel – en vision för digitala VA-organisationer

Ny artikel – en vision för digitala VA-organisationer

Digitalisering är en samhällsomställning som påverkar hela samhället. Många VA-organisationer är vilsna över vad det kan innebära och hur de ska ta sig an frågan. I en ny artikel presenteras en bild av vad digitaliseringen kan innebära. Making waves: A vision for...

läs mer
Spaning från nätverket EURO-SAM

Spaning från nätverket EURO-SAM

Ny teknik, användande av befintlig data och tillgångsförvaltning ut ett brett perspektiv – det var några av de teman som togs upp under EURO-SAM:s workshop för forskare inom asset management.  EURO-SAM (European Sewer Asset Management)  är ett nätverk för forskare med...

läs mer
Insikter och överraskningar på träff med samverkansprojektet

Insikter och överraskningar på träff med samverkansprojektet

I början av året hölls den första fysiska träffen i Mistra InfraMaints samverkansprojekt Planering av underhåll inom VA. En dag av workshops och föreläsningar som gav insikter.  Fem organisationer deltar i projektet, som hittills har träffats över fyra webinarier och...

läs mer
Rösta på 2022 års bästa mikrolärande!

Rösta på 2022 års bästa mikrolärande!

Under 2022 har vi publicerat och spridit över 25 mikroläranden – korta, lättillgängliga filmer som låter dig och din organisation ta del av aktuell och viktig kunskap inom underhåll av infrastruktur. Årets filmer har behandlat en rad olika ämnen, och vi har nominerat...

läs mer
VA kan inspireras av järnvägsbranschen

VA kan inspireras av järnvägsbranschen

Järnvägsbranschen kan ha en del erfarenheter att dela med sig av till VA-branschen när det gäller underhållsplanering. Samtidigt finns viktiga skillnader som gör att erfarenheter från järnvägsområdet inte kan användas rätt av. Det menar David Nilsson, docent vid KTH...

läs mer

Lediga jobb

Share This