Publikationer

Roadmap Kompetensutveckling - summering

Rapport 2019:04

En framgångsfaktor för Mistra InfraMaint är att intressenterna utvecklar en långsiktig förmåga att ta till sig och tillämpa ny kunskap.

Roadmapen är programmets plan för att utveckla och stärka behovsägarnas kompetens.

Arbetsbok för självskattning

Rapport 2020:02

Tillgångsförvalning inom VA “Asset Management”.

Mistra InfraMaint har tagit fram ett diskussionsstöd i form av en arbetsbok för självskattning.

Tillgångshantering i offentlig sektor

Rapport 2019:05

Utmaningarna i att överbrygga gapet mellan nuvarande metoder och best practice.

En fallstudie i utmaningarna inför implementering av en tillgångshanteringsmodell – ett examensarbete inom ramen för projekt 2.1.

 

Årsrapport 2019

Mistra InfraMaints årsrapport

Årsrapport 2019 täcker in hela första perioden för programmet, från kickoffen i oktober 2018 till senaste årsskiftet.

Vi har valt att göra årsrapporten digital. Klicka här så kommer du dit. Vill du hellre – eller även – printa ut finns den som pdf här.

 

Share This