Kompetensutveckling är nyckeln till framtiden

För att metodutveckling och nya tekniska möjligheter ska komma till praktisk användning, behövs ofta även ny kunskap. Kunskap är dessutom färskvara som hela tiden behöver fyllas på.

Vi vill från programmet bidra till förutsättningarna för ett livslångt lärande. Syftet är dels att utveckla oss som individer; alla vi som på något sätt arbetar med underhåll av vår livsviktiga infrastruktur av VA och kommunala vägar. Dels att detta som effekt ska kunna förbättra vår underhållsplanering genom bättre beslutsunderlag.

 

Vi har valt två huvudspår för kompetensbyggandet:

Mikrolärande – där målsättningen är att bidra med små lättillgängliga byggstenar, eller små guldkorn, som över tid tillför kunskap. Kan du avsätta några minuter per vecka för ditt eget lärande? Ett tips är att försöka hitta en regelbundenhet. Kanske kan du börja med en kvart varje fredag morgon? Nya avsnitt i mikrolärandet kommer att tas fram successivt och vi välkomnar även bidrag med goda exempel. Vi hoppas att du vill följa med på resan! Prenumerera på vår Youtube-kanal så får du en notis när nya avsnitt publicerats.

ipad showing youtubeMikrolärandet kommer att organiseras under rubriker/ämnesområden och bestå av ca 2 – 15 minuters avsnitt som poddar att lyssna till eller Youtube-filmer för att både se och höra.

Exempel på ämnesområden är digitalisering och tillgångsförvaltning. Ytterligare exempel på ämnesområden som vi planerar över tid är underhållsplanering, operativt underhåll och upphandling.

 

Samverkansprojekt (collaborative projects) – innebär en större satsning där medarbetare från deltagande organisationer både deltar i kurser och arbetar med egna projekt med stöd.

Hur är läget med ”Asset Management”?

Men vi gör arbetsboken tillgänglig för nedladdning redan nu och tar tacksamt emot synpunkter.

Är du intresserad av att genomföra en workshop inom din egen verksamhet? Kontakta i så fall gunn-mari.lofdahl@ri.se, som även gärna tar emot eventuella synpunkter på arbetsboken.

Arbetsbok för självskattning Asset Management

Berätta vad du önskar eller kan bidra med 

8 + 14 =

Share This