Hoppa till innehåll

Lärande

Kompetensutveckling – nyckeln till framtiden

För att metodutveckling och nya tekniska möjligheter ska komma till praktisk användning, behövs ofta även ny kunskap. Kunskap är dessutom färskvara som hela tiden behöver fyllas på.

Vi vill från programmet bidra till förutsättningarna för ett livslångt lärande. Syftet är dels att utveckla oss som individer; alla vi som på något sätt arbetar med underhåll av vår livsviktiga infrastruktur av VA och kommunala vägar. Dels att detta som effekt ska kunna förbättra vår underhållsplanering genom bättre beslutsunderlag.

Vi har två huvudspår för kompetensbyggandet – mikrolärande och samverkansprojekt

Mikrolärande – där målsättningen är att bidra med små lättillgängliga byggstenar som över tid tillför kunskap. Kan du avsätta några minuter per vecka för ditt eget lärande? Nya avsnitt i mikrolärandet tas fram successivt och vi välkomnar även bidrag med goda exempel.
Exempel på ämnesområden är digitalisering och tillgångsförvaltning. Ytterligare exempel på ämnesområden som vi planerar över tid är underhållsplanering, operativt underhåll och upphandling.

Mikrolärandena bestå av cirka 2 till 15 minuters avsnitt och finns att hitta här på hemsidan eller via vår Youtube-kanal. Prenumerera gärna på kanalen, så får du en notis varje gång vi lägger upp ett nytt lärande.

Vi har även satt ihop spellistor på ungefär 15 minuter, som var och en innehåller filmer på ett relevant tema och även kommer med diskussionsunderlag och tips på ytterligare läsning och information. Vi kallar konceptet Kunskapskvarten – ett enkelt sätt att ta sig an vår växande bank av lärande, på ett sätt som även passar att göra i grupp på din arbetsplats.

Samverkansprojekt innebär en större satsning där medarbetare från deltagande organisationer både deltar i kurser och arbetar med egna projekt med stöd. Vi genomförde vårt första samverkansprojekt 2023 på temat Planering av underhåll inom VA, där fem organisationer deltog under sex månader.
Projektet var mycket uppskattat av deltagarna, som fick chansen att lära tillsammans, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Under våren öppnar vi upp för intresseanmälan till ett nytt samverkansprojekt, med start hösten 2024, även denna gång inom VA. Projektet kommer att löpa över ett år, och är en unik chans till kompetensutveckling och till att dela erfarenheter med andra aktörer inom samma bransch.
Är du och din organisation intresserade av att delta? Kontakta madelen.malm@ri.se