Hoppa till innehåll

Samverkansprojekt

Att lära tillsammans

Våra samverkansprojekt är en viktig del i arbetet med kunskapsöverföring och kompetensutveckling. Konceptet går ut på att deltagare från ett antal organisationer under en längre tid lär tillsammans och samtidigt utbyter kunskap och erfarenheter med varandra. 

Under 2023 genomförde vi ett första samverkansprojekt på temat Planering av underhåll inom VA, där fem organisationer deltog under sex månader. Projektet var mycket uppskattat av deltagarna, som fick chansen att lära tillsammans, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Under 2024 startar vi upp samverkansprojekt nummer två. Även denna gång vänder vi oss till VA-branschen, nu med temat Tillgångsförvaltning. 20 personer från sex VA-organisationer deltar under ett helt år.

Tillsammans kommer de att få både djupare och bredare kunskaper inom ämnet, och lära både av varandra och av inbjudna forskare och experter på området. Under projektets gång hålls träffar både fysiskt och digitalt, där deltagarna får ta del av föreläsningar och presentationer, samt diskuterar och delta i samverkansövningar.
Träffarna kombineras med hemstudier som baseras på material som tagits fram inom forskningsprogrammet, och med egna projekt som varje organisation arbetar i med oss som bollplank.  
De deltagande organisationerna i årets samverkansprojekt får stöd i framtagning av processer, modeller och planer för att förvalta sina tillgångar på bästa sätt. Temat är uppdelat i olika moduler som vi gå igenom under året, och som alla är inspirerade av ISO55000-serien.

Under hela projektets gång har deltagarna tillgång till en kurssida där de hittar referenslitteratur och kan ta del av föreläsningarna igen.

Syfte och mål med årets samverkansprojekt: 

  • Syftet är att öka VA-verksamheters kapacitet inom tillgångsförvaltning genom kompetensbyggande
  • Målet är att deltagare i samverkansprojektet känner sig trygga i att ta fram och implementera processer, modeller och planer för hållbar förvaltning av sina tillgångar.

Samverkansprojektet leder till: 

  • Kompetensökning hos deltagarna och deras organisationer.
  • Ökade kontakter och nätverkande mellan VA-verksamheter.
  • Utbyte av erfarenheter, idéer och lösningar mellan deltagare och experter.

Här kan du läsa mer om projekt 3C Kapacitetsbyggande inom infrastrukturunderhåll, som samverkansprojekten är en del av.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar kring samverkansprojekt?

Kontakta kompetenskoordinator Madelen Malm, madelen.malm@ri.se