Hoppa till innehåll

Parter och konsortium

Vi har ett starkt partnerskap

Mistra InfraMaint engagerar forskare från sju lärosäten, tre institut och en forskande organisation. Det ger hög kompetenstillgång som spänner från materialtillståndsbedömning och miljöforskning till innovationsekonomi och policy. Genom forskarna, och de organisationer de representerar, har vi tillgång till ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt. Dessutom samverkar vi med över 30 kommuner, förvaltningar och bolag.