Forskning med fokus på smart underhåll av infrastruktur

Vi kommer att göra skillnad

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram med smart underhåll i fokus. Vår vision är en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt.

Inriktningen på programmet är tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd för investeringar, finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov samhället står inför.

Tillsammans för en infrastruktur för framtiden

Vi är ett starkt konsortium med forskare från institut och högskolor, men speciellt viktigt för programmet är delaktigheten från kommunerna. Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna. Det innebär att forskningen utgår från behoven och att kommunerna ökar möjligheten att ta till sig ny forskning.

Vi vill halvera kompetensbristen

Kompetensbehoven är stora och programmet har som mål att halvera kompetensbristen. Det gör kunskapsförmedling till en mycket viktig del där vi planerar för både seminarier och för webb-baserade utbildningsdelar, samt att utveckla nya grepp och metoder för att göra kunskap mer lättillgänglig och området underhåll mer attraktivt.

Nyheter

Lärdomar för smart underhåll från järnväg

Lärdomar för smart underhåll från järnväg

Docent David Nilsson från KTH berättar om lärdomar  som kan dras från järnvägsområdet. Inom Shift2Rail finns en guldgruva med kunskap inom bland annat datadriven underhållsplanering, kompetensutveckling och standardisering. Till nytta för både forskare, HR och...

läs mer

Lediga jobb

Årsrapport 2021

Lars Marklund, RISE

"Underhållet av infrastruktur är en het fråga"

Förord från programchef Lars Marklund.

Många företag oförberedda på avbrott

Verksamheten i företag påverkas i olika omfattning av att inte ha tillgång till vatten.

Gunn-Mari Löfdahl

Från idé till verklig nytta

Gunn-Mari Löfdahl sammanfattar arbetet i programmet hittills.

Arbetsbok för självskattning Asset Management

Mistra InfraMaints mikrolärande

Under 2021 intensifierades arbetet med att sprida kunskap till områdets aktörer.

Fullständig lista: Massor av publikationer

I årsrapporten hittar du både programmets egna och parternas publikationer.

penna och kalender

Webbinarium: Digitalisering – metoder, risker och möjligheter

Det fjärde webbinariet i vår serie om framtidens infrastruktur  fokuserar på digitalisering. Hur ska man som infrastrukturorganisation jobba med digitalisering, både strategiskt och praktiskt? Det blir också en utblick till samhällsbyggnadssektorn och resonemang kring risker och möjligheter med digitalisering och potentialen i att jobba med framtidsstudier.

SE WEBBINARIET I EFTERHAND

Webbinarium: Framtidens kompetensbehov

Det femte webbinariet i vår serie om framtidens infrastruktur handlar om behovet av kompetens och behovet av att utveckla ny kompetens i den transformativa branschförändring som vi ser omkring oss.

Medverkar gör Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten och Cecilia Bjursell, professor vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

SE WEBBINARIET I EFTERHAND

SAVE-THE-DATE för Mistra InfraMaints årsträff

Redan nu kan du boka 19-20 oktober i din kalender. Då är det dags för årsträff i Mistra InfraMaint. I år kan vi äntligen träffas fysiskt igen och träffen hålls i Linköping. Anmälningslänk kommer senare under våren.

InfraMaints mikrolärande

Blir du inspirerad av att se och höra om hur kollegor löst problem? Är du kanske lite extra stolt över någon egen tillämpning som andra skulle kunna inspireras av? Då vill vi tipsa om mikrolärande som ett sätt att ta del av ny kunskap och själv kunna bidra!

Asset management enligt ISO 55000, 55001, 55002, 55010

Genom ISO 55000-serien av standarder får vi stöd för vårt arbete med en effektiv tillgångsförvaltning. Här tittar vi kort på de olika del-standarderna.

Asset Management – terminologi

Genomgång av terminologi inom tillgångsförvaltning enligt ISO 55000.

Digitalisering av vattensektorn

Kommunala VA-bolag står inför stora förändringar när sektorn digitaliseras.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs vårt nyhetsbrev

Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev från oss. Skaffa gärna en egen prenumeration, då får du våra nyhetsuppdateringar direkt i e-postens inkorg.

Kontakta oss!

Här hittar du telefonnummer, adresser, mejladresser och andra kontaktvägar för dig som vill nå programledningen. Tveka inte att ta kontakt!

Lär känna våra parter!

Mistra InfraMaint engagerar forskare med hög kompetens och involverar en rad intressenter från både offentlig sektor och näringsliv.

Vårt program ska svara på frågor som

Hur ska vi utnyttja alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder?

Hur kan man avgöra vad som är rätt nivå på underhållet för vägar, cykelbanor och VA?

Hur kan man använda all data och göra rätt prioriteringar?

Hur mycket vatten kan man spara med smarta nät?

Vilka framgångsfaktorer och processer fungerar i organisationer med system och storlek som i Sverige?

Hur kan man handla upp en underhållsfunktion istället för en underhållsåtgärd?

Hur mycket ska vi jaga vatten som läcker in i avloppsledningarna?

Hur får vi med hela det långa livscykelperspektivet när vi gör avvägningar kring nya investeringar?

Share This