Beslut om underhåll är komplext och påverkas av många faktorer. Här berättar vår doktorand Roya Meydani om sin forskning som syftar till att utveckla stödjande beslutsmodeller.

Share This