Kommunala VA-bolag står inför stora förändringar när sektorn digitaliseras. Frida Värnlund och Sarah Bjärkby har i sitt examensarbete på KTH undersökt hur bolagen hanterar utmaningen som det innebär. De konstaterar att digitaliseringsarbetet behöver integreras med säkerhetsarbetet.

 

Hela examensarbetet kan du läsa här:

Ensuring Safety and Security in the Era of Digital Water: A qualitative study on the implications following the digital transformation of the Swedish water industry

Share This