Visste du att det finns en ISO-standard som specifikt ger stöd för arbetet med Tillgångsförvaltning inom dricksvattennät? I den här filmen får du en liten inblick i vad som tas upp.

Share This