Här får du en snabb inblick i den EN-standard från 2017 som behandlar design, konstruktion, underhåll och rehabilitering av avloppssystem.

Share This