Hoppa till innehåll

1.13 Metoder att identifiera läckage i dricksvattennät med hjälp av AI och IoT

Utmaning

Kritiska samhällsinfrastrukturer som exempelvis VA-nät, vägnät och smarta städer i allmänhet är nätverkssystem som kan övervakas med IoT-teknik (Internet of Things). Dessa IoT-teknologier samlar enorma datamängder vilket gör det svårt att analysera data och upptäcka relevanta fenomen.

Förväntat resultat

Med artificiell intelligent (AI) möjliggörs dock detta. Hur en sådan analys kan genomföras på ett tillförlitligt sätt och ibland i realtid, ställer fundamentalt nya forskningsfrågor.

I detta forskningsprojekt vill vi fortsätta utveckla teorin och algoritmerna för AI kopplat till IoT och dess tillämpning på dricksvattennätet. Vi kommer att använda nya AI-algoritmer för att utföra tillförlitlig dataanalys. Detta gör det möjligt att öka sannolikheten för att upptäcka strukturella problem med läckage i dricksvattennätet.