Hoppa till innehåll

1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennät

Utmaning

Läckor och skadade rörledningar i nätverk är ett stort problem i hela världen. De orsakar energiförluster, slöseri med behandlat vatten och risk för kvalitets- och kvantitetsproblem.

För att nå en hållbar ekonomisk nivå av läckage måste VA-förvaltningen överväga lämpliga tekniska, socioekonomiska och ekologiska parametrar som grund för sina beslut. Förhållandet mellan externa och interna faktorer som påverkar läckage måste visualiseras för att möjliggöra kostnadseffektivt underhåll och smarta beslut.

Projektet

Detta projekt kommer att använda geografiska informationssystem (GIS) för att hantera vatten och nätverksdata för att underlätta beslutsstöd för underhåll och miskade risker för läckage i ledningsnäten. Projektet kommer att implementera modernt digitaliseringsstöd i GIS-systemet för att underlätta långsiktiga planer för vatten- och avloppsledningar. På det sättet blir ledningsnätets sanna status tillgänglig för dagliga analyser.

Förväntat resultat

Projektet bidrar till ökad hållbarhet och effektivitet genom optimerat och strategiskt underhåll som kan utföras till lägre kostnad och med högre servicenivåer. Dricksvattenkvaliteten i nätet förbättras och läckorna blir färre. En femprocentig sänkning av läckage bör kunna bli verklighet när arbetet är slutfört.

Projektet är avslutat.