Hoppa till innehåll

2.5 Syntes av resultaten till ett ramverk

Utmaning

De svenska kommunerna har, trots hållbarhetsstrategier, i stor utsträckning misslyckats med att utveckla strategier och planer för att förvalta sina anläggningstillgångar. Det innebär att anläggningstillgångarna inte anpassas till underliggande demografiska förändringar, bosättningsmönster och infrastrukturens tekniska ålder.

Förväntat resultat

Förbättrad förståelse för hur man formulerar och genomför framgångsrika strategier för hållbar infrastrukturförvaltning. Resultaten kommer också bidra till projekt 2.3 om hur man ska övervinna organisatoriska hinder i infrastrukturhanteringen. Resultaten kommer att ge kunskap om policyformulering och därmed bidra med nya perspektiv och konkreta tillvägagångssätt.