I utredningen ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” beskrivs hur Dricksvattendirektivet kan föras in i Sverige. Bland annat föreslås en komplettering om underhåll i Vattentjänstlagen.
 
 
 

 

Share This