Visste du att det finns en standard specifikt för terminologi inom VA? Tyvärr är den inte översatt till svenska, men du hittar förklaringar till drygt 180 termer på engelska.

Share This