International Roughness Index, IRI, IRI är ett mått för att mäta vägars ojämnhet.

Det sker med hjälp av speciella mätbilar och simulerade datormodeller. IRI används i stora delar av världen.

Leif Sjögren är forskningsledare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och berättar mer om indikatorn.

Se videon här eller på YouTube: https://youtu.be/Zqh6Pvzxm6M

Share This