Vattentjänstplan är något som alla kommuner behöver ta fram i närtid. Här gör vi en kort summering och liten jämförelse med VA-planer. Mer information hittar du i Svenskt Vattens meddelande M152.

Share This