Hoppa till innehåll

Forsknings- och innovationskonferens över VA-klustrens gränser

Svenskt Vattens fyra forskningskluster bjuder in till forsknings- och innovationskonferens i Uppsala den 6–7 februari, 2024. Här presenteras och diskuteras forskning och dess tillämpningar på temat Vatten utan gränser.

Mistra InfraMaint är på plats och kommer att hålla en workshop under rubriken Pengar, planer och påverkan: Hur blir vi vassare på ekonomistyrning och tillgångsförvaltning?

Syftet med workshopen är att inspirera deltagarna att utforska konkreta förändringsbehov inom ekonomi och organisation och att reflektera över hur lösningar kan omsättas i praktiken för att effektivisera förvaltningen av tillgångar.

Vi kommer under workshopen att:

  1. Kartlägga och definiera förändringsbehov inom ekonomi och organisation. Med hjälp av inspel från experter på området kommer vi tillsammans titta på områden där vi i branschen behöver bli bättre. Insatsen syftar till att skapa en grund för vidare diskussion inom och mellan kluster, kommuner och andra organisationer.
  2. Diskutera strategier för stärkt tillgångsförvaltning: Workshopen kommer resonera kring de strategier som behövs för att VA-organisationerna ska kunna hantera de förändringsbehov som identifieras.
  3. Utforska kunskapsöverföring och kapacitetsbyggande: Workshopen kommer att diskutera kunskapsgap och möjliga former för kunskapsöverföring. Genom detta kommer vi att identifiera VA-branschens behov för att möta utmaningarna kopplat till ekonomistyrning och tillgångsförvaltning.

Eventet uppdateras med tid och plats för workshop.