Hoppa till innehåll

Licentiatseminarium Amjad Afridi

Vår doktorand Amjad Afridi licensierar med sin avhandling Municipal street pavement maintenance and management practices in Sweden.

Studien har analyserat vägunderhållsmetoder för vägbeläggningar och de utmaningar som svenska kommuner står inför. Man har även inkluderat ett hållbarhetsverktyg för vägunderhåll, som gör det enklare att välja underhållsåtgärder som bidrar till att gatunätsförvaltningen kan nå kommunala hållbarhetsmålen. Studien syftar även till att förbättra kommunala gatuunderhållsstrategier genom maskininlärningsmodeller.

Läs mer om studien och seminariet här 

Läs mer om projekt 1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiv data