Hoppa till innehåll

Vi startar ett nytt samverkansprojekt!

Under 2023 genomförde vi ett första, unikt samverkansprojekt för VA-organisationer som ville lära tillsammans och av varandra. Resultatet blev lyckat och nu söker vi organisationer som är intresserade av en chans till samverkan.

Under den första fasen av vårt program testade vi ett nytt koncept: ett samverkansprojekt på temat Smart underhåll inom VA. Fem kommunala VA-verksamheter träffades regelbundet under sex månader, både fysiskt och digitalt.
På träffarna hölls presentationer av experter på området, det diskuterades och gjordes samverkansövningar. Under hela projektets gång hade deltagarna tillgång till en kurssida där de kunde hitta referenslitteratur och ta del av föreläsningarna igen.

Vid projektets slut kunder vi konstatera att konceptet varit lyckat, och att deltagarna fått den chans till att sprida och överföra kunskap och knyta kontakter med varandra som vi hoppats på.

– Deltagandet i Mistra InfraMaint och samverkansprojektet har öppnat upp värdefulla kontaktvägar både mot andra VA-bolag och forskningsvärlden gällande frågor kopplat till tillgångsförvaltning men även under processer såsom underhållsarbete, riskvärdering och kompetensförsörjning, sa Louise Rosqvist från Nacka Vatten och Avfall.

Stefan Eriksson, VA-ingenjör i Karlstads kommun menade efter en av de fysiska träffarna att just dessa var viktiga.

– Vi har fått inblick i metoder för att arbeta med långsiktig underhållsutveckling, och de fysiska träffarna förstärker relationen mellan deltagarna, vilket för det lättare att ta kontakt senare.

Med så gott resultat i ryggen känns det självklart att dra igång ett nytt samverkansprojekt – som denna gång sträcker sig över ett år, med start hösten 2024. Även nu vänder vi oss till VA-organisationer som vill ha stöd i arbetet med tillgångsförvaltning.

Läs mer om upplägget här.

Låter det intressant? Skicka frågor eller intresseanmälan till madelen.malm@ri.se