Hoppa till innehåll

Vad har vi gjort hittills? Slutrapporten för fas 1 är här!

Vi har lämnar fas 1 bakom oss. I vår slutrapport kan du läsa allt om vad vi gjort hittills.

Mistra InfraMaint är ett tioårigt forskningsprogram om infrastrukturunderhåll och tillgångsförvaltning för väg, järnväg och VA. Sedan starten av Mistra InfraMaint har vi jobbat för ett smartare underhåll med datadriven, förebyggande prognostisering och tydliga kostnads-nyttoanalyser. Under resans gång har en bild framträtt allt tydligare: enbart pengar kommer inte att räcka för att komma till rätta med problemen utan det behövs kompetensutveckling, kapacitetsökning och digitala verktyg.

Programmet har nu nått ett första etappmål på resan mot robust, resilient och hållbar infrastruktur. Fas 1 är avklarad och vi har nått en bit på väg. I vår slutrapport presenterar vi resultaten så här långt och ger en inblick i riktningen framöver.
Under några lättillgängliga rubriker presenterar vi hur resan mot smart underhåll sett ut hittills, hur vi arbetat – och vad vi sett behövs för att vi ska fortsätta åt rätt håll.

Varmt välkommen att läsa hela rapporten här!