Hoppa till innehåll

Bättre strategier för vägunderhåll – ny avhandling från vår doktorand

Vår doktorand Amjad Afridi licensierar med sin avhandling Municipal street pavement maintenance and management practices in Sweden. Studien har analyserat underhållsmetoder för vägbeläggningar och de utmaningar som svenska kommuner står inför – och även inkluderat hållbarhetsverktyg och maskininlärningsmodeller.

Syftet med studien, som gjorts inom projekt 1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiv data, är att analysera vägunderhållsmetoder för vägbeläggningar, men också de utmaningar som svenska kommuner står inför.
– Särskilt fokus ligger på asfaltbeläggningar inom gatunätet. I studien ingår också att integrera ett hållbarhetsverktyg för vägunderhåll, som möjliggör att man kan välja underhållsåtgärder som bidrar till att gatunätsförvaltningen kan nå de kommunala hållbarhetsmålen. Studien syftar slutligen till att förbättra kommunala gatuunderhållsstrategier genom att implementera maskininlärningsmodeller inom ett vägförvaltningssystem (PMS), säger Amjad Afridi, doktorand kopplad till KTH och Skellefteå kommun, där han även arbetat som gatuingenjör.

Inom Licentiatavhandlingen genomfördes tre studier – två fallstudier och en enkät med svenska kommuner. En fallstudie utforskar tillämpningen av hållbarhetsramverk, medan den andra undersöker användningen av maskininlärningsmodeller vid kommunalt underhåll av asfaltbeläggningar. Enkäten undersöker praxis och utmaningar för kommunala gatunätsförvaltningar vid underhåll av asfaltbeläggningar.

 Vilken samhällsnytta hoppas du att ditt arbete kan bidra till?
– Jag hoppas på bättre strategier av gators underhåll och hållbarhet på kommunal nivå, som förhoppningsvis leder till långsiktig kostnadsreducering.

Amjad Afridi lyfter fram flera viktiga insikter under arbetets gång:

  • Studien har använt sig av hållbarhetsverktyget SUNRA, vilket varit till stor nytta. Verktygen kan användas och anpassas för investeringar, återinvesteringar, underhåll och driftsprojekt under planeringsstadiet. Det är också lämpligt för små kommunala etableringar, konstruktion eller ombyggnad av bostadsområden och regelbundet underhåll.
  • Studien visar att vanliga vägbeläggningsproblem inkluderar slaghål, ojämnheter och krackelering, där de vanligaste orsakerna är åldrande beläggning, belastning från tung trafik och tidigare åtgärder gjorda i asfaltsytan.
  • Ett kallt klimat och befolkningstäthet är viktiga faktorer som bidrar till försämring av vägbeläggning.
  • Användning av automatiska metoder för insamling av vägbeläggningars tillstånd med vägytemätningsfordon och kommersiella PMS är mycket begränsad.
  • Variabeln åldrande av vägbeläggning var konsekvent den dominerande faktorn för att förutsäga beläggningsskick i maskininlärningsmodellerna för både villa- och icke-villagator.

Vem borde läsa din avhandling?
– Personer som ansvarar för kommunala vägar och gator, så väl som politiker, VA-ledningsägare, forskare och myndigheter och andra berörda organisationer.

Läs mer om studien och Amjad Afridis licensiatseminarium

Läs mer om projekt 1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiv data