Hoppa till innehåll

Åsa Flydén är ny tf programchef

Vår programchef Lars Thell Marklund går på föräldraledighet, och lämnar med vem hand över till Åsa Flydén, som här presenterar sig lite extra.

Åsa Flydén har arbetat på  RISE och inom InfraMaint som projektledare och programkoordinator i fyra år och är väl insatt i programmet. Hon har 
en bakgrund som teknisk projektledare, på beställarsidan, inom flera olika infrastrukturområden som gas, fjärrvärme, kraftvärme, kraftmatning, anläggning, flygledningssystem och även en och annan VA-ledning.

– Projektledning av infrastrukturprojekt är jättekul, och utmanande. Några av projekten jag har arbetar med har verkligen handlat om innovativ teknik men jag kände ändå att mycket vill ha mer. Jag vill jobba med verklig förändring och vara med i framkant, där man inte bara bygger det senaste utan är med och skapar något helt nytt. Men för mig räcker det inte att vi tänker nytt, det gäller att vi tänker rätt också. Vi måste tänka praktiskt, effektivt och realiserbart – det våra supervassa forskare kommer fram till måste implementeras också. Det måste finnas en mottagare i andra änden.

Hur ser du på din nya roll?
– Det vi lämnar över ska vara förståeligt och användbart och det är det jag ser som mitt uppdrag i Mistra InfraMaint: att vara tolk och möjliggörare. Mistra InfraMaint har förmånen att få jobba med tillämpad forskning kring tillgångsförvaltning av vår infrastruktur och om infrastrukturen ska kunna vara den robusta, tillgängliga, anpassningsbara livsnerv samhället kräver då behövs kunskap, omsorg och synlighet. Precis det som Mistra InfraMaint jobbar för.

Vad ser du mest fram emot?
Just nu ser jag mest fram emot vårt nya samverkansprojekt som vi planerar och som drar igång i höst. Samverkansprojektet är verkligen InfraMaints hjärta där forskare och kommuner möts och arbetar tillsammans och lär från varandra!