Hoppa till innehåll

Insikter och diskussioner på forsknings- och utvecklingskonferens

I veckan bjöd Svenskt Vatten in till forsknings- och innovationskonferens på temat Vatten utan gränser. Mistra InfraMaint arrangerade en lyckad workshop med flera viktiga frågor på agendan.

Robert Gladh, projektledare Mistra InfraMaint

Tillgångsförvaltning, organisation och ekonomistyrning. Det var de övergripande temat på workshoppen som Mistra InfraMaint var med och arrangerade under veckans konferens i Uppsala. Syftet var att titta närmare på vilka behov branschen ser på området, och hur man kan hantera dessa behov tillsammans.

Förutom presentationer från Robert Gladh och Åsa Flyden, projektledare och tf programchef hos oss, presenterade Anneli Hedström, professsor på Luleå Tekniska universitet en intressant vinkel på tillgångsförvaltning.

– Det kan ibland vara svårt att få in och räkna med nya behov i befintliga anläggningar. Anneli Hedström påminde exempelvis om att det finns områden som kommer att vara översvämmade om hundra år, och när vi planerar måste vi måste inkludera scenarion, händelser och trender som ligger långt väldigt långt fram i tiden. Det är en viktig komponent när man planerar så långt fram i tiden som vi gör med den här typen av infrastruktur, säger Robert Gladh, projektledare hos Mistra InfraMaint.

Flera diskussionspass

I workshopens andra del fick deltagarna ta ställning till en rad påståenden för att få igång de spännande diskussioner som sedan utgjorde den tredje delen av dagen.

– Vi hade två diskussionspass, först ville vi kartlägga vilka förändringsbehov som finns i VA-branschen för att bättre förstå deras tillgångsförvaltning, specifikt med koppling till organisation, ekonomistyrning och samspel med andra aktörer. I nästa del pratade vi om hur vi kan hantera behoven tillsammans – exempelvis genom målstyrning eller kommunikation med och utbildning av beslutsfattare. Det är viktigt att nå ut till exempelvis politiker med frågor som vad investeringsskulden innebär.

På rätt spår

Deltagarna kom från både de stora VA-organisationerna, andra delar av branschen och akademin. Tillsammans hann man under dagen skrapa på ytan av flera viktiga frågor, och öppna upp för framtida, djupare diskussioner – inte minst kring hur man kan jobba vidare tillsammans.

– För mig var en viktig insikt att vi inom Mistra InfraMaint arbetar med rätt saker. När vi samlar vår målgrupp på det här sättet så pratar de om samma saker som vi gör, och ser på utmaningarna på ett liknande sätt. Det är en väldigt bra grund för att fortsätta jobba vidare på mot det håll vi vill. Och det krävs att vi gör det tillsammans, säger Robert Gladh.

Vad hoppas du att deltagarna tog med sig från dagen? 
– Vi ställde även frågan rakt ut, vad gör du efter idag? Det gjorde vi i syfte att så ett frö så att så många som möjligt av deltagarna tar hem diskussionerna vi hade till sina organisationer och funderar där på vad nästa steg är för just dem. Jag hoppas att vi har gjort det och att de ska ta nästa steg, kliva över tröskeln och komma igång.

Läs mer om våra projekt inom exempelvis tillgångsförvaltning och klimatanpassning