Hoppa till innehåll

Kunskapskvarten #1 – Effektivt och smart underhåll

I vår första kunskapskvart får ni en överblick av vad vi menar när vi pratar om effektivt och smart underhåll. Filmerna är en del av det första seminariet inom vårt samverkansprojekt Planering av underhåll inom VA.

I det första klippet ger biträdande programchef Magnus Arnell sin bild av utmaningarna och möjligheterna för arbetet med underhåll inom svensk VA-infrastruktur.
I klipp nummer två berättar Svenskt vattens VD Pär Dalhielm om den strukturomvandling vi ser inom VA, och hur vi kan bedriva ett aktivt underhållsarbete där vi väl förvaltar våra tillgångar.

När du sett bägge klippen, fundera gärna lite extra på:

– Hur stämmer Magnus och Pärs beskrivningar av aktuella utmaningar, med läget för er egen verksamhet? Det vill säga:

  1. Till del äldre VA-infrastruktur med underhållsskuld (varit stort fokus på drift – mindre på underhåll)
  2. Behov av hänsyn till nya framtida behov som klimatförändringar, förtätning/avfolkning, regelförändringar och säkerhet/robusthet
  3. Kostnadsökningar
  4. Konkurrens om resurser och kompetenser
  5. Behov av tydligare struktur/organisation av arbetet, inkl. möjligheter med nya smarta tekniker och dokumentation

– Vad av detta (eller annat?) känner du är viktigast i ert eget fortsatta arbete med tillgångsförvaltning?

Vill du läsa mer om framtidsvisioner, kika gärna på Svenskt vattens ”Framtidens hållbara VA-leveranser – utblick 2050”

Här hittar du spellistan – Ha en trevlig stund!