Hoppa till innehåll

Kunskapskvarten #10 – Tillgångsförvaltning enligt ISO 55 000-serien

Nu är vi framme vid den tionde Kunskapskvarten som denna gång fokuserar på de standarder som erbjuder stöd i arbetet med en effektiv tillgångsförvaltning. Här får ni en snabb introduktion till tre delar i ISO 55000-serien.

I det andra klippet går vi lite djupare in på ett avsnitt i ISO 55001, nämligen kapitel 4 om organisationen och dess sammanhang – vilka är organisationens intressenter, vilka förväntningar har de och vilka aspekter påverkar vår förmåga att nå de resultat vi vill?

När ni tittat färdigt, ta gärna ett par minuter extra för att ställa er frågorna:  

  • Vilka intressenter har ni, och vad är era intressenters behov och förväntningar på er verksamhet? Här kan det vara bra att dela upp i interna och externa intressenter.
  • Finns det något i er verksamhet som ni identifierat bör förändras för att skapa förutsättningar för att nå era mål? Det kan handla om att se till att exempelvis ha informationssystem och informationsflöden som gynnar ert arbete.
  • Vilka krav och förutsättningar har era externa intressenter och hur påverkar det era beslut när det gäller förvaltning av tillgångar?
  • Skulle det vara till nytta för er organisation att följa en standard för underhåll eller till och med certifiera er?

Läs vidare:

Är ni sedan sugna på att lära er mer, titta gärna på ”provläs denna standard” på www.sis.se.
Börja gärna med för standarderna SS-ISO 55001 och SS-ISO 55002 men även SS-ISO 55000och SS/ISO/TS 55010. Då kan du se innehållsförteckningen och de första sidorna i respektive standard och från det kanske bättre bedöma nyttan för er organisation innan köp.

Se filmerna här, via YouTube