Hoppa till innehåll

Kunskapskvarten #3 – Nyckeltal för underhållsoptimering

I den tredje Kunskapskvarten från Mistra InfraMaint fokuserar vi på nyckeltal för underhåll, i tre olika filmer.

Nyckeltal kan vara nyttiga verktyg, både för att följa upp, styra och för att kommunicera kring verksamhetens utveckling.

I den första filmen berättar Annika Malm, från Kungsbacka kommun, om nyckeltal, varför de behövs och vad de kan hjälpa till med – och hur de kanske till och med kan leda till en förändrad inställning?

Därpå berättar Gunn-Mari Löfdahl om en standard som hjälper oss att hitta nyttiga nyckeltal för underhållsverksamheten, SS-EN 15341.

I den sista filmen för den här gången får ni en introduktion till standarden SS-EN 17007:2017, som ger stöd i att beskriva arbetet med underhåll och även hitta lämpliga nyckeltal för att följa upp.

När ni sett alla tre klippen, ta gärna en minut och fundera över följande frågor:  

  • Hur använder ni nyckeltal inom er verksamhet? Fungerar de som de nyttiga verktyg som de har potential att vara? (Det vill säga för att både följa upp, styra och inte minst för att informera om och diskutera verksamhetens utveckling.)
  • Om ni bedömer att det finns förbättringspotential, hur tar ni det vidare?

Vill ni veta mer?
Läs gärna Svenskt Vattens publikationer om hållbarhetsindex, du hittar dem här.

De standarder som vi berättar om finns att köpa hos www.sis.se, där du även kan provläsa innehållsförteckningarna innan köp.

Här hittar du spellistan på YouTube.