Hoppa till innehåll

Kunskapskvarten #7 – Kompetens och kvalifikationer

I veckans Kunskapskvart diskuterar vi olika aspekter av kunskap. Inom en organisation finns ofta personer med värdefulla erfarenheter och kunskaper. Men tar vi till vara på den så bra som vi kanske borde göra

I den första filmen ger Gunn-Mari Löfdahl exempel på nyttan av domänkunskap, det vill säga kunskap och kunskap och erfarenhet av anläggningen. Detta är av stort värde för möjligheten att välja bästa underhållsmetod för respektive situation. Sådan värdefull kunskap hittar vi ofta hos de som arbetat länge i verksamheten.

I den andra filmen får du en inblick i en Europeisk standard som kan vara till hjälp för att definiera lämpliga kvalifikationer för underhållspersonal, nämligen standarden SS-EN 15628.

När ni sett bägge filmerna, fundera gärna lite extra över:

  • Hur ser kompetensläget ut inom er egna organisation – finns det erfarna personer som bör visas uppskattning och som kanske kan fungera som lite av läromästare?
  • Har ni identifierat vilka kompetenser och erfarenheter som behövs för olika roller inom organisationen? Och använder ni detta som underlag för kompetensutveckling och vid rekrytering?

Är ni sedan nyfikna på att inspireras mer, kan en aktuell publicering från SKR vara intressant, nämligen Strategier för att möta kompetensutmaningen. Publikationen har till viss del utmaningar inom skola, vård och omsorg i åtanke, men mycket känns även relevant för arbetet med vården av våra infrastrukturer.

 

Se spellistan här, via YouTube