Hoppa till innehåll

Kunskapskvarten #9 – Biofilm, del 1

Den nionde Kunskapskvarten handlar om biofilm.

I två klipp berättar Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten, professor i teknisk vattenresurslära och del av Mistra InfraMaints programledning, om biofilmer av bakterier och mikroorganismer som finns nästan överallt – inte minst inom våra VA-nät.

I den första filmen får du en kort introduktion, och i den andra berättar Kenneth hur man åstadkommer stabila biofilmer inom vattendistributionen.

När ni tittat färdigt, ta gärna ett par minuter extra för att diskutera följande frågor:  

  • Biofilm är ju till stor del till nytta inom VA, men vi vill inte att den slås loss från ytor i ledningsnätet. Har ni identifierat vilka risker ni har för tryckslag i ledningarna, så att det kan undvikas?
  • Etablering av biofilm i nylagd ledning blir bäst vid jämt, stabilt och kontinuerligt vattenflöde redan från start, berättar Kenneth. Har ni med detta i planeringen inför drifttagning?

Är ni sedan sugna på att lära er mer om biostabilt vatten, läs gärna denna rapport från Svenskt Vatten:
Nr 2022-9 Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten

Ytterligare två mikroläranden om biofilm, ultrafiltrering respektive avloppsrening, finns publicerade på Mistra InfraMaints hemsida och dyker upp i kommande kunskapskvartar.

Se filmerna här, via YouTube