Hoppa till innehåll

Många svenska företag oförberedda på vattenleveransavbrott

Verksamheten i företag påverkas i olika omfattning av att inte ha tillgång till vatten. Hotell- och restaurangbranschen påverkas kraftigt redan vid ett oplanerat vattenavbrott på två timmar, visar en studie som gjorts i Mistra InfraMaint. Skogsbruksindustrin är den bransch som klarar sig bäst vid ett avbrott.

Josefine Klingberg, projektledare, RISE

I en studie som gjorts i Mistra InfraMaint har 1405 svenska företag inom i princip alla näringsgrenar svarat på en enkät kring sin vattenförsörjning och vattenanvändning. Inte inom någon näringsgren är samtliga företag opåverkade av ett avbrott.

Livsmedelsföretag påverkas mest
Flest svar har kommit in från företag inom tillverkningsindustrin (ca 450) och där är det livsmedelsföretag och kemikalieföretag som påverkas mest.

– Ett avbrott i vattenleveransen kan innebära att man behöver minska ner verksamheten av hygienskäl, inte kan hantera en eventuell brand, inte kan använda en viss typ av säkerhetsutrustning eller för att verksamheten i sig är vattenberoende, säger Josefine Klingberg, projektledare på RISE, som genomfört studien.

Värst för hotell och restauranger
Företagen har själva fått uppskatta hur reducerat deras förädlingsvärde* blir vid avbrott som varar från två timmar till en månad. Hotell och restaurangbranschen faller kraftigt redan efter två timmars oplanerat avbrott och kan då bara upprätthålla 40 procent av sin normala produktion. Skogsbruksindustrin är den bransch som klarar sig bäst vid ett avbrott. Ju längre avbrottet varar, desto färre företag kan återhämta sig direkt.

En majoritet av företagen har inte vidtagit några åtgärder för att minska risken att drabbas av ett vattenavbrott.

– Att de inte gjort någonting för att skydda sin verksamhet vid ett vattenavbrott var något som vi anade. Vi hoppas att studien kan få företag att tänka efter kring hur väl förberedda de är på ett vattenavbrott och utifrån det genomföra åtgärder. Borde man skaffa någon form av reservvatten när man vet att man blir väldigt hårt drabbad, eller kan man förlita sig på att någon annan kommer med vatten till en?, säger Josefine Klingberg.

Åtgärder kan förhindra avbrotten

Hon menar att studien kan hjälpa beslutsfattare, både i kommuner och företag, att prioritera mellan åtgärder som kan förhindra avbrotten.

– Några företag har till exempel svarat att de planerat att investera i en alternativ vattenkälla eller i en mer vatteneffektiv teknik.

Resultaten från studien kan också användas som underlag för nödvattenprioritering.

– När det gäller det kan kommuner agera olika. En kommun kanske vill prioritera de som är sårbarast och blir hårdast drabbade, en annan kommun kanske behöver prioritera de som står för stora ekonomiska värden.

Studien har gjorts inom projektet 1.10 Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd. Studien finansieras även av Svenskt Vatten Utveckling.

*Förädlingsvärde = Värdet av företagets produktion (av varor eller tjänster) minus värdet av insatsvarorna som har använts

Läs rapporten: Värdet av vattenförsörjning

Artikel i tidskriften WATER: The value of water — estimating water-disruption impacts on businesses

Mikrolärande: Värdet av vattenförsörjning

Läs mer om ämnet: 2020 disputerade Karin Sjöstrand med avhandlingen Decision support for sustainable water security. Avhandlingen handlar i stora drag om hur man kan gå tillväga för att avgöra vilken som är den bästa vägen framåt när man vill säkerställa en långsiktigt säker och hållbar vattenförsörjning och vattenanvändning.

Video: När vattentillgången brister. Film om flera metoder som företag kan använda sig av för att skapa en mer hållbar vattenanvändning.