Hoppa till innehåll

”Människor skriker högre än vattenledningar”

VA-verksamheterna inom kommunerna står inför stora utmaningar. Underhållet är eftersatt och investeringstakten är låg. I en rapport om investeringar i kritisk infrastruktur identifieras tre orsaker till att underhållsskulden ökar, men också hur man kan få till en förändring.

Robert Jonsson

– Det har varit för lätt att bortprioritera underhåll, frågorna har glömts bort. Det har varit smidigt ta pengar från underhållsbudgeten och lägga på till exempel vård och omsorg, där folk skriker högre än vad en vattenledning gör, säger Robert Jonsson, universitetslektor i företagsekonomi och en av författarna till rapporten.

Rapportförfattarna identifierar tre orsaker till att underhållsskulden ökar i kommunerna:

  1. Föråldrad infrastruktur
  2. Anpassning till demografiska förändringar
  3. Anpassning till ändrade miljökrav, klimatförändringar och mer hållbar vattenförsörjning

I rapporten konstateras att kommunerna inte har den kapacitet som behövs för att genomföra underhåll och andra investeringar i tillräckligt hög utsträckning. För att stärka kapaciteten behövs den finansiella styrkan förbättras, kompetensen öka och man behöver synliggöra behovet för medborgare och politiker.

– Man behöver lyfta upp problematiken och berätta om hur man underhåller och hur man tänker sig att kommunen ska utvecklas över tid. Man ska inte ducka för de kapacitetsproblem man har och kommunerna måste visa det för medborgarna. Robert Jonsson konstaterar att kommunerna måste bli bättre på att beskriva statusen på sina anläggningstillgångar och att asset management måste bli en del av god ekonomisk hushållning.

Kommuner planerar generellt sett för fler investeringar än de sedan faktiskt genomför, genomförandegraden är alltså lägre än den planerade mängden investeringar.

– Enda sättet att klara av det här är att tydliggöra det i målen kring god ekonomisk underhållning. Då blir det viktigt på riktigt och blir ett tryck på politiken. Det är först när man fått upp det där som revisorerna tycker att det här är viktigt.

– Jag tror vi alla behöver börja prata i termer av infrastrukturomsorg för att verkligen förstå hur viktigt det är att sköta planenligt underhåll.

Läs rapporten: Investeringar i kritisk infrastruktur: Utmaningar och vägar framåt

Rapporten är beställd av Kommuninvest och författare är Robert Jonsson, universitetslektor i företagsekonomi på Centrum för Kommunstrategiska studier vid Linköpings Universitet och Anna Thomasson, docent vid Företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.