Hoppa till innehåll

Ny artikel – en vision för digitala VA-organisationer

Digitalisering är en samhällsomställning som påverkar hela samhället. Många VA-organisationer är vilsna över vad det kan innebära och hur de ska ta sig an frågan. I en ny artikel presenteras en bild av vad digitaliseringen kan innebära.

Making waves: A vision for digital Water Utilities, publicerades i Water Research X i februari.

Magnus Arnell, biträdande programchef.

– Vi presenterar en vision för vad digitaliseringen kan innebära för VA-organisationer i framtiden, bortom enstaka coola IoT-prylar eller AI-applikationer, säger biträdande programchef Magnus Arnell, en av författarna till artikeln.

Visionen är att VA-organisationerna i framtiden kommer att vara:

  • Samverkansorienterade och uppkopplade mot kunder och samhälle
  • Digitalt transformerade från råvatten till recipient
  • Framåtblickande och proaktiva i drift, investeringar och underhåll
  • Visuellt kommunikativa med medvetna kunder

Detta sammantaget ger förutsättningar för en hållbar ekonomi. Studien visar att den organisatoriska omställningen är större än den tekniska transformationen och att digitaliseringen måste vara grundad i verkliga behov för att utveckla vattentjänsterna.
– En grundläggande förutsättning för en bred och strategisk digitalisering är att få på plats både teknisk och mjuk infrastruktur för insamling, lagring, delning och analys av data, säger Magnus Arnell.

Här hittar du artikeln.