Hoppa till innehåll

Principer för hållbar nivå av tillskottsvatten

Tillskottsvatten är allt vatten i spillvattenförande ledning som inte är spillvatten. Tillskottsvatten kan orsaka problem på avloppsreningsverken men kan också leda till oönskade händelser så som bräddning och källaröversvämning.

Problematiken är komplex och det är viktigt att hantera tillskottsvatten på ett sätt som är effektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I projektet Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut II som fokuserar på att ta fram en beslutsstödsmetod för att nå en hållbar nivå av tillskottsvatten har fyra principer för strategiskt tillskottsvattenarbete tagits fram:
1) Inkludera tre hållbarhetsdimensioner
2) Definiera systemgränser
3) Inkludera osäkerheter
4) Sätta mål baserat på effekter