Hoppa till innehåll

Riskbaserad förvaltning av tillskottsvatten

Anna Ohlin Saletti är industridoktorand inom Mistra InfraMaint. På NordIWA 2023 presenterade hon sina resultat såhär långt, i sitt projekt om beslutsstöd och tillskottsvatten. I detta mikrolärande berättar Anna Ohlin Saletti vad tillskottsvatten är, dess konsekvenser för reningsverk och ledningssystemet och hur hennes ramverk och modell kan möjliggöra riskbaserad förvaltning av tillskottsvatten.