Hoppa till innehåll

Skador i betongbron? Drönaren kan ge besked

Drönare är en särskilt intressant metod för att bedöma betongkonstruktioners tillstånd. Så sammanfattar projektledaren Johan Ahlström Mistra InfraMaints projekt 1.3.

Projekt 1.3 Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll är avslutat så när som på att slutrapporten återstår.

Projektledaren Johan Ahlström, RISE, anser att resultaten från de testade teknikerna kan vara värdefulla som beslutsunderlag.

– I vårt projekt koncentrerade vi oss främst på att utvärdera betongbroar genom att använda inspektioner med drönare och modellering. Resultaten kommer att redovisas i en slutrapport, säger han.

Drönare ger överblick

Projektet har till exempel utfört inspektioner på betongbroar med drönare, en metod som ger en god överblick av konstruktionens tillstånd.

– Några fördelar vi ser är att det är enkelt att studera hur en skada utbreder sig över tid som slutligen kan bli kritisk och att drönaren inte kräver kranar och ställningar, berättar Johan Ahlström.

– För att undersöka risken för korrosion på stålarmering i betong så användes en modell för att uppskatta betongens pH och kloridkoncentration. Indata till modellen är till exempel ålder och väderdata som samlades in för varje inspekterat objekt. Resultat från modellen ger information om det finns en hög eller låg risk för korrosion, säger han.

Vidare perspektiv

I projektet samarbetade RISE Resarch Institutes of Sweden med projektparten och konsultföretaget WSP. Det samarbetet gav bland annat ökad möjlighet och kompetens för drönarinspektioner.

– Att projektet ingick i forskningsprogrammet Mistra InfraMaint har också varit intressant eftersom det har gett ett större perspektiv om problem och lösningar kring underhållsfrågor från olika delar av infrastrukturen, säger Johan Ahlström.

I nuläget är det osäkert om och hur projektets resultat förs vidare till fortsatt forskning och praktisk tillämpning.

– Det har vi inte riktigt diskuterat ännu, säger Johan Ahlström.