Hoppa till innehåll

Skarpa hjärnor och verkliga problem – vi har haft doktorandträff i Göteborg

För årets första doktorandträff möttes vi på Lindholmen i Göteborg – doktorander, delar av programledningen och inbjudna gäster från Nacka vatten och avfall. En givande workshop gav insikter om både utmaningar och vägar framåt för förvaltning av våra VA-system.

 

Två gånger om året träffas doktoranderna inom Mistra InfraMaint för att umgås, uppdatera varandra på sitt arbete, workshoppa eller göra studiebesök.

Åșa Flydén presenterar träffens uppgift

På vårens träff var Nacka vatten och avfall inbjudna, för att berätta om sin verksamhet och de utmaningar de står inför, hur de arbetar med asset management – och inte minst ta våra doktoranders hjälp för att fundera över hur det arbetet kan bli ännu bättre.
Nacka vatten och avfall deltar även i vårt samverkansprojekt, och tog chansen att under två halvdagar få ytterligare input, idéer och förslag på kreativa lösningar.

För denna workshop testade vi ett för oss nytt koncept där vi arbetade tillsammans med ett verkligt case, och med problemlösning på hög nivå. Ett arbetssätt inspirerat av kollegor i Europa, berättar projektledare Åsa Flydén.

– Arbetssättet är tänkt att bidra till både inspiration och förståelse hos deltagarna som sträcker sig över ämnesområden, projekt och yrkesgränser. Det är på detta sätt vi bygger de unika synergierna som är InfraMaints signum – tillgångförvaltning och underhåll, från forskning till implementering. Men framför allt hade vi roligt!

Mats Jansson och Louise Rosqvist, Nacka vatten och avfall

Doktoranderna tog sig gruppvis an frågor som hur man kan lägga upp en plan för sin tillgångsförvaltning på taktisk nivå, strategisk nivå och hur man kan utforma en riskanalys. I slutet av träffen presenterades och diskuterades tankar och lösningar.

– Dessa är några av Sveriges skarpaste hjärnor, som får bita tag i något verklighetsbaserat som vi kämpar med varje dag, men inte alltid har tid eller kapacitet att genomföra själva. Det är ett väldigt stort jobb, och vi behöver input, säger Mats Jansson, gruppchef på Nacka vatten och avfall.

– Det har varit otroligt värdefulla samtal med alla deltagare, vi önskar att vi hade kunnat spela in många av dem. Vi har på ett lärorikt sätt blivit utmanade i vårt sätt att tänka och identifierat både ett och två djupa hjulspår vi suttit fast i. Otroligt uppskattade och mycket värdefulla dagar, säger Louise Rosqvist, projektledare på Nacka vatten och avfall.

Även för doktorandernas del var både träff och workshop en bra chans att både lära känna varandra bättre och utbyta tankar kring ett verkligt case.

Projektledare Madelen Malm och doktorand Sara Roth

– Jag lärde mig väldigt mycket genom att få diskutera och lyssna in på de andra deltagarna. Det var även extra roligt att det vi gjorde hade en verklig applicering, och att vi hela tiden direkt kunde bolla våra tankar med Mats och Louise för att få höra mer om deras perspektiv och om hur organisationen arbetar. Den tillåtande atmosfären var också väldigt härlig att arbeta i, de förväntade sig inte att vi skulle sitta på de ”korrekta” svaren, men ville höra vårt perspektiv. Det öppnade upp för att vara kreativ och komma med spontana idéer även utanför ens egna forskningsområde, säger Sara Roth,
industridoktorand kopplad till Sweden Water Research och NSVA via Lunds universitet.

Doktorandernas bredd blev även till ett viktigt verktyg i diskussionen, menar hon.

– För mig som vanligtvis sitter med mycket tekniska detaljer blir det intressant att få bolla idéer och tankesätt med doktorander som jobbar med mer administrativa och projektledningsbaserade teman. Jag hoppas att diskussionen med olika discipliner även gör mitt arbete mer användbart och applicerbart i slutändan.