Hoppa till innehåll

Studie från Mistra InfraMaint blir till bok

Hur ser den kommunala infrastrukturens historia ut i Sverige? Det undersökte ett av våra projekt, i en historisk studie av hur våra kommuners gatunät och VA-system växt fram och förvaltats. Nu släpps studien i bokform.

För att kunna bygga starka infrastruktursystem i framtiden måste vi se och lära av tidigare skeden. Det var utgångspunkten för den historiska studie som Pär Blomkvist, docent och universitetslektor vid Mälardalens högskola, genomfört.

Sedan projektet startade hotet från klimatkrisen och dess effekter på infrastruktursystem och samhälle blivit ännu tydligare.
”När boken kommer ut i september 2023 har Sverige och många andra länder i Europa och över hela världen upplevt ännu en extremt varm sommar med vattenbrist, kris i jordbruket och brinnande skogar, för att inte tala om avskogning, stigande havstemperaturer, smältande polaris, utrotning av vilda djur och rysk ekocid i Ukraina.”, skriver Pär Blomkvist inför lanseringen av den bok som bygger på hans forskningrapport. Boken ges ut av International Water Association Publishing (IWAP), och släpps 15 september som Open access.

Rapporten, som släpptes i juni i år, visar på betydelsen av det historiska arv som våra system bär på – det hjälper oss att förstå exempelvis hur de olika infrastrukturslagen växt fram och varför de är organiserade på ett visst sätt. Att få en sådan överblick över systemen är ett sätt att bättre förstå den situation vi är i idag, och hur vi hamnade där.
”Infrastrukturutveckling är avgörande för att anpassa samhället till de utmaningar som ligger framför oss. För att mildra effekterna av klimatkrisen, åtminstone till viss del, behöver kommunal infrastruktur, gator, vatten och sanitetssystem renoveras och stärkas. Min förhoppning är att insikter från historien kan hjälpa till att nå det målet”, menar Pär Blomqvist.

Här hittar du boken. Forskningsrapporten i sin helhet finns att ta del av här.

Här kan du läsa mer om Pär Blomkvists tankar om sitt arbete och resultatet av rapporten.