Hoppa till innehåll

VA kan inspireras av järnvägsbranschen

David Nilsson

Järnvägsbranschen kan ha en del erfarenheter att dela med sig av till VA-branschen när det gäller underhållsplanering. Samtidigt finns viktiga skillnader som gör att erfarenheter från järnvägsområdet inte kan användas rätt av.
Det menar David Nilsson, docent vid KTH och del av Mistra InfraMaints programledning, i en intervju med SSTT.

– Inom järnvägsområdet har man kommit betydligt längre när det gäller exempelvis informations- och datadriven underhållsplanering där statusrapporteringen ges löpande från många olika sensorer och övervakningssystem. Där tror jag VA-branschen skulle kunna hämta en hel del inspiration, säger han till SSTT.

Ta del av hela intervjun här.