Hoppa till innehåll

Vad kostar tillskottsvatten samhället? Ny artikel ute nu

Tillskottsvatten, det vill säga allt vatten i avloppsledningar som inte är spillvatten, är ett stort problem som på många sätt innebär kostnader för samhället. En ny artikel publicerad i Water Research presenterar en metod för att beräkna just dessa kostnader. 

I dag saknas övergripande metoder och beslutsstöd kring hur man kan gå till väga för att minska problemen på ett hållbart och effektivt sätt. Den nyligen publicerade artikeln, under rubriken Cost to society from

Anna Ohlin Saletti, doktorand i Mistra InfraMaint.

infiltration and inflow to wastewater systems, presenterar en riskbaserad modell för hur man kan bedöma samhällskostnader.

– Förutom exempelvis den interna kostnaden för att rena vattnet, tas även sociala och miljömässiga kostnader för bräddning och källaröversvämningar med, säger Anna Ohlin Saletti, huvudförfattare och doktorand inom Mistra InfraMaint.

Modellen som presenteras fyller en viktig kunskapslucka inom forskningen, och kan bidra till en mer hållbar och effektiv hantering av spillvatten. 

– Personer som jobbar med tillskottsvatten kan ha nytta av att läsa artikeln, eftersom att metoden resulterar i en mer heltäckande bild av tillskottsvattnets effekter på samhället, säger Anna Ohlin Saletti.

Här kan du läsa hela artikeln.