Hoppa till innehåll

Välkommen till styrelsen, Annika Malm!

I den andra fasen av vårt program har vi fått inte mindre än fem nya styrelsemedlemmar. Vi är glada och stolta över att ha Annika Malm, VD Lidköping miljö och teknik, tillbaks ombord – före detta programchef som varit med sedan idéstadiet av Mistra InfraMaint. I dag är hon styrelsens ordförande.

Ansökan till det program vi nu drivit halvvägs skrevs av ingen mindre än Annika Malm, som även var programchef de första åren. Ett självklart val som styrelseordförande.

– Annika är en av de mest kunniga i Sverige just nu när det gäller asset management. Hon har förstås djup kunskap om programmet, och arbetar nu även praktiskt med de frågorna som chef i Kungsbacka kommun, säger nuvarande programchef Lars Thell Marklund.

I styrelsen vill Annika Malm bidra med just perspektivet från en chef i en mellanstor kommun som dagligen står inför utmaningar kring underhåll.
– Jag har också varit kommundoktorand, vilket vi har många i programmet, och tar med min min erfarenhet från forskning och utveckling.

Vilka utmaningar ser du sticker ut på infrastrukturområdet framöver?
– Det finns stora underhållsbehov i vår infrastruktur, men såklart även en möjlighet att utveckla i takt med att vi underhåller.  En stor utmaning är att få investeringarna gjorda, det behövs beslut, ekonomiska resurser och en organisation som kan analysera, planera, utföra och följa upp, så det är många faktorer som behöver finnas och som ska dra åt samma håll.