Hoppa till innehåll

Välkommen till styrelsen, Birgitta Olofsson!

Vårt program går in i sin andra fas vilket innebär en hel del spännande nyheter – bland annat välkomnar vi inte mindre än fem nya styrelsemedlemmar som vi gärna vill presentera lite extra. Först ut är Birgitta Olofsson, senior FOI konsult och tidigare vice VD på Tyréns. 

Vi är glada och stolta över att ha rekryterat en bred kompetens och erfarenhet, och vill gärna presentera våra nya styrelsemedlemmar lite närmare. Från Tyréns kommer Birgitta Olofsson, senior FOI konsult och tidigare vice VD, som arbetat 40 år i branschen, bland annat med fokus på VA och miljö. Hon har genomfört många strategiska studier av befintliga och nya VA-system, både i Sverige och Östra Europa. Birgitta har lång erfarenhet av styrelse- och styrgruppsarbete i utvecklings- och forskningssammanhang inom samhällsbyggnad, VA och infrastruktur.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter för vår infrastruktur? 
– Vi har en befintlig stabil infrastruktur som i grunden är byggd för en viss funktion. Med åren krävs att den underhålls, förnyas och anpassas till nya förutsättningar som utökad bebyggelse, klimatförändringar och blir hållbar i bred bemärkelse. I dagens och framtidens digitala värld finns stora möjligheter att förstå infrastrukturens kondition och funktion och därmed göra rätt insatser såväl förebyggande som akuta.

Hur ser du på din roll i Mistra InfraMaints styrelse?
– Mitt fokus kommer vara hur forskningsresultaten kan tas tillvara och bli innovationer, det vill säga något som verkligen gör nytta. Jag har ägnat mycket tid åt att fundera på varför forskningsresultat och i näringslivet utvecklade idéer, produkter och system ofta inte används. Är rädslan att göra fel det största hindret? Jag hoppas också att jag i styrelsearbetet kan bidra med min erfarenhet från näringslivet.

I Birgitta Olofsson får Mistra InfraMaint en styrelsemedlem med god insyn i både den privata sektorn som i forsknings- och utvecklingsfrågor, säger programchef Lars Thell Marklund.
– Birgitta har ett stort kontaktnät både med entreprenörer och på konsultsidan, och förutom att var väl insatt i hur man arbetar i den privata sektorn så har hon också arbetat mycket med forskning och utveckling. Hon har stor erfarenhet både av vvs-frågor men även brett inom samhällsbyggnad. Dessutom var hon med i arbetet med förstudien som till slut blev utlysningen från Mistra som ledde till vårt program. Så hon är kanske den som varit involverad i vårt arbete länet av alla, hon jobbade med programmet redan innan det blev till!