Hoppa till innehåll

Välkommen till styrelsen, Erik Karlsson!

Vårt program går in i sin andra fas vilket innebär en hel del spännande nyheter – bland annat välkomnar vi inte mindre än fem nya styrelsemedlemmar som vi gärna vill presentera lite extra. Erik Karlsson är strateg på Svensk Vatten. 

Bland våra nya styrelsemedlemmar hittar vi Erik Karlsson, strateg på Svenskt Vatten med fokus på infrastruktur. Han har tillbringat en stor del av sin yrkeskarriär på
Stockholm Vatten och Avfall, men har även erfarenhet av såväl konsultverksamhet som arbete på mindre kommun. Utöver arbetet hos oss han även i styrelsen för SSTT, som fokuserar på schaktfritt byggande och förnyelse. Han har även suttit i styrelse för KTH:s Vattencentrum samt som ordförande för det Vinnova-finansierade kompetenscentrumet Drizzle.

Vilka är dina tankar kring utmaningar och möjligheter när det gäller svensk infrastruktur?
– Infrastruktur förenklar vår vardag och de allra flesta tar den för givet. Den stora utmaningen kommer att vara att medvetengöra nyttan med infrastruktur för att få acceptans för framtida förnyelsebehov och de kostnader som detta kommer medföra. Samtidigt finns det närliggande områden som snabbt utvecklas. Vårt samhälle behöver ställas om till att bli mer hållbart och en viktig nyckel i en sådan omställning är infrastruktur.
– Mitt bidrag till styrelsen, som representant från Svenskt Vatten, blir att verka som en brygga mellan programmet och de kommunala verksamheterna, stora som små.

Det har länge funnits en önskan om, och ett behov av, en representant från Svenskt vatten i styrelsen, säger programchef Lars Thell Marklund.
– Dels för att de är en viktig finansiär av programmet, dels för att de företräder alla Sveriges VA-huvudmän. Dessutom är Erik Karlsson en person som varit involverad i Mistra InfraMaint och har en stor kunskap om programmet, samt ett stort engagemang i våra frågor.