Hoppa till innehåll

Välkommen till styrelsen, Erik Törnblom!

Till fas två av vårt forskningsprogram välkomnar vi inte mindre än fyra nya styrelsemedlemmar som vi gärna vill presentera lite extra. Från Sveriges Kommuner och Regioner kommer Erik Törnblom.

Erik Törnblom har en bakgrund inom nationalekonomi och finansanalys, och ett stort intresse för samhällsekonomi i allmänhet och kommunsektorn i synnerhet. De senaste åren har han arbetat som analytiker och tf. forskningschef på kreditmarknadsbolaget Kommuninvest, och sedan mitten av december är han chef för sektionen för ekonomisk analys på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vilka är svensk infrastrukturs största utmaningar, tycker du? 
–Ja, det saknas ju sannerligen inte utmaningar inom detta område. En stor del av den kommunala infrastruktur som nyttjas idag byggdes ut under 60- och 70-talen och är i behov av upprustning och betydande renoveringsinsatser. Dessutom ställer såväl klimatförändringarna som nya regelverk högre krav på våra anläggningar. Sammantaget kommer stora insatser att krävas från samhället, både när det kommer till teknisk och organisatorisk kompetens, men också när det gäller finansieringen. Forskningens roll kommer också att vara viktig, och där har vi redan sett många goda exempel från den första fasen av Mistra InfraMaint.

Vad har vi för möjligheter att lyckas hantera dessa utmaningar? 
– Jag ser trots allt ljust på möjligheterna. På senare tid har frågorna tagit större plats i den allmänna debatten, och det finns på många håll en god insikt om vilka behov som finns. I grunden har vi också goda ekonomiska förutsättningar med en låg offentlig skuldsättning som ger finansiellt utrymme för att hantera investeringsbehoven. Befolkningstillväxten dämpas också ganska markant just nu, vilket möjliggör att fokus i viss utsträckning kan skiftas från expansion till underhåll i investeringsplanerna.

Vad vill du bidra med till styrelsearbetet? 
– Jag hoppas kunna bidra med kompentens inom offentlig ekonomi och i synnerhet gällande kommunernas finansiella kapacitet att genomföra infrastrukturinvesteringar. Men jag ser också fram emot att bredda min kompetens och få nya kunskaper som jag kan ta med mig och sprida i andra sammanhang.

I Erik Törnblom får programmet en företrädare för SKR, en mycket viktig organisation, säger programchef Lars Thell Marklund.
– Erik har också erfarenhet från Kommunivest som även det är en otroligt viktig aktör för oss. Inom programmet har vi även varit i behov av ännu mer kompetens kring just kommunernas finansieringsmöjligheter och finansiering av kommunal verksamhet, och där har Erik en spetskompetens.

Under vårt årsmöte 2022 var Erik Törnblom på plats för en intressant föreläsning om investeringar och utmaningar i kommunal infrastruktur. Här kan du se ett klipp från träffen.