Hoppa till innehåll

Välkommen till styrelsen, Sven Ödeen!

Vi har mycket nytt att presentera när vårt program nu gått in i sin andra fas – bland annat välkomnar vi inte mindre än fem nya styrelsemedlemmar som vi gärna vill presentera lite extra. Sven Ödeen har en bakgrund som chef för järnvägsunderhåll på Trafikverket, och är ordförande för Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet.

Med 30 år i olika roller i järnvägsbranschen, bland annat som nationellt ansvarig för styrningen av järnvägsunderhållet i Sverige, bidrar Sven Ödeen med stor och viktig erfarenhet när det gäller svensk järnvägsinfrastruktur.

Vilka är de största utmaningarna för järnvägen, och för den svenska infrastrukturen generellt, tycker du?
– Den offentliga infrastrukturen har generellt en stor underhållsskuld på grund av att för lite resurser avsatts för underhåll under flera decennier. På järnvägssidan så är utmaningen sedan några år tillbaka inte brist på pengar för underhållet, utan förmåga att genomföra det med de resurser som finns tillgängliga på marknaden och utan att det slår sönder järnvägstrafiken under själva genomförandet. Vi behöver hitta effektivare metoder och arbetssätt som minskar resursbehov och påverkan på trafiken under genomförandet.
– Inom andra områden, som väg och VA, är min bild att finansieringen fortfarande är flaskhalsen. Här krävs en konsistent kommunikation, påvisande av effekter av bristande underhåll för att argumentationen om ökad finansiering ska fastna, tror jag. En generell utmaning är också att utveckla underhållsmetoder som minskar klimatpåverkan.

För Mistra InfraMaint är det viktigt att styrelsen har både med en röst från Trafikverket och expertis kring underhåll av järnväg.
– Vi har alltid haft en representant från Trafikverket i styrelsen, det är dem som har hand om den största andelen spår och väg i Sverige. Det är viktigt att få med den kunskapen och erfarenheter. Sven Ödeen har dessutom spetskompetens inom järnvägsunderhåll, vilket är otroligt värdefullt i vår styrelse, säger programchef Lars Thell Marklund.