Hoppa till innehåll

Vår doktorand prisas!

Ett stort grattis säger vi till vår doktorand Anna Ohlin Saletti, som har tilldelats Föreningen Vattens fina New Generation-pris för sitt arbete med tillskottsvatten.

New Generation-priset är ett av de priser som föreningen delar ut varje år, och det går till en yngre person eller grupp av personer som ”genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.”

Anna Ohlin Saletti är industridoktorand, knuten till Chalmers tekniska universitet och anställd hos Göteborgs stad Kretslopp och vatten. I Mistra InfraMaint arbetar hon med projekt 1.6b, om beslutsstöd för tillskottsvatten. 

Såhär motiverar juryn utnämningen:
”Med nyfikenhet, engagemang och kunnande har Anna Ohlin Saletti tagit sig an uppgiften att värdera tillskottsvattnets betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Genom att vara sammanhållande för nätverket ”tillskottsvatten och bräddning” har hon på kort tid lyckats lyfta det till en nationell angelägenhet.
Hon har en förmåga att hantera praktiska frågor samtidigt som hon kan sätta dem i ett vetenskapligt sammanhang.
Vi är övertygade om att det vidare arbetet kommer att leda till bättre hushållning av samhällets resurser i form av kemikalier och energi.”

– Jag är väldigt glad och hedrad över att ha fått priset! Det är roligt att vårt arbete med tillskottsvatten uppmärksammas och att det verkar finnas ett behov av det vi arbetar med. Dels av att analysera tillskottsvatten ur ett samhällsperspektiv och dels av nätverk där kommuner och andra i branschen kan få idéer och dela erfarenheter om sitt tillskottsvattenarbete, säger Anna Ohlin Saletti.

Fakta New Generation

Priset består av ett resestipendium på 15 000 kronor som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, DHI Sverige AB, KEMIRA Kemi AB, Xylem, Nordiska Plaströrsgruppen och SWECO AB. Resestipendiet är avsett för resor i studie- eller fortbildningssyfte.