Hoppa till innehåll

Varför är det så svårt att arbeta med underhåll? Ny artikel om VA-organisationers utmaningar

Varför är det är så svårt att arbeta med förebyggande och långsiktigt underhåll, trots att vi är väl medvetna om det stora underhållsbehov våra svenska VA-system står inför idag?

Varför är det är så svårt att arbeta med förebyggande och långsiktigt underhåll, trots att vi är väl medvetna om det stora underhållsbehov våra svenska VA-system står inför idag?

Amelie Bennich

Den frågan ställer sig en ny artikel, publicerad i Utilities Policy, skriven av Amelie Bennich, doktorand inom Mistra InfraMaint, samt David Nilsson och Mats Engwall från KTH och Mistra InfraMaints programledning.

Artikeln bygger på en studie om utmaningar inom svenska VA-sektorn, där författarna har kunnat identifiera ett antal faktorer som tillsammans hindrar VA-organisationer från att ta till nödvändiga åtgärder.
– En begränsande faktor är att VA-organisationerna verkar i ett ’societal shadowland’, där deras verksamhet tas för given och ofta hamnar i skymundan, vilket begränsar deras utrymme att agera. För att VA-organisationerna ska kunna arbeta mer proaktivt med underhåll, och med utveckling och innovation mer generellt, måste den samhällsviktiga funktion de fyller synliggöras för kunder och politiker, säger Amelie Bennich.

Ta gärna del av hela artikeln här.