Hoppa till innehåll

Vi välkomnar ny doktorand

Projekt 2E, som går under namnet PRIORITERA, vill förstå hur politiska prioriteringar kring långsiktigt underhåll görs i politiskt styrda organisationer. En viktig roll i arbetet har projektets doktorand, Marcella Holz.

Marcella Holz påbörjade sin doktorandtjänst på Lund Universitet i oktober 2023. Hon har en bakgrund inom samhällsvetenskapen, mer specifikt mänskliga rättigheter och internationella relationer och utveckling.

– I vårt projekt undersöker vi den politiska prioriteringen av infrastrukturunderhåll och vilka sociala konsekvenser detta medför. Vi planerar att använda kvalitativa metoder och intervjua politiker och invånare, säger Marcella Holz.

Projektledare är Alexander Paulsson, docent vid Lunds Universitet. Han menar att det finns en del frågetecken kopplade till saker som politiskt skifte, nya koalitioner och minoritetsstyre, som gör det intressant att studera hur man gör för att kunna planera långsiktigt underhåll och se var de viktiga prioriteringarna görs.
– Vår hypotes är att många prioriteringar inte görs av politiker, utan av verksamheten på mer operativa nivåer – även de strategiska besluten. Den hypotesen är något vi empiriskt ska undersöka, säger projektledare.  Rent generellt vet man utifrån studier av teknisk förvaltning, där politiker följer vad tjänstemännen föreslår.

I projektet har en pilotstudie påbörjats, av ett område där avloppsledningarna renoveras under ett års tid, vilket får konsekvenser för både medborgare och handel i närheten. Projektet studerar hur man politiskt fattar beslut om detta och hur det på kort sikt påverkar dem som berörs.
– Vi har bland annat pratat med butiksägare som tappat många av sina kunder när gatan stängs av. Den typen av konsekvenser är också viktiga att belysa. En intressant sak vi hört från många i piloten är att saker som vatten och avlopp tycker man är viktigt, men andra ombyggnationer eller ny design av gatan som görs samtidigt hade man kunnat vara utan. Så det finns en dubbelhet, samtidigt som man kan vara kritisk till konsekvenserna som byggandet får, så är man inte emot att man underhåller exempelvis VA-systemet, säger Alexander Paulsson.

Marcella Holz förhoppning är att forskningen kommer att bidra till den akademiska kunskapen om de politiska prioriteringarna av infrastrukturunderhåll, och även de sociala effekterna av underhållsåtgärder.
– Dessutom hoppas vi kunna ge vägledning för framtid underhållsplanering och politiska beslutsprocesser som tar hänsyn till sociala konsekvenser.

Hennes bakgrund och kunskap är en viktig pusselbit i projektet, menar Alexander Paulsson,

– Det är viktigt med någon som kan det här med politiska beslutsprocesser, men också som i Marcellas fall, är kunnig när det gäller sociala konsekvenser av underhållsåtgärder.